Nevşehir Valiliği ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde “2021-2023 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Destekleri Tanıtım ve Bilgilendirme Çalıştayı” yapıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 2021-2023 KOP Bölge Kalkınma Programı Tanıtım ve KOP Bilgilendirme Çalıştayı’na; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin,  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İlçe kaymakamları, İlçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program Konya Ovası Projesi İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin’in açılış konuşmalarıyla başladı. Şahin “Kurulduğu günden bugüne güçlü bir KOP Bölgesi hayali ile çalışan KOP İdaresi Başkanlığımız, Türkiye yüzölçümünün yüzde 12,2’sine tekabül eden, 8 ilden oluşan ve 4,5 milyon nüfusun yaşadığı 95.580 km² lik bir alanda faaliyet yürütmekte. Türkiye’nin güçlü bölgelere ihtiyacı olduğu teziyle, bölgemizdeki üniversiteler, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle birlikte güç birliği yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Peri Kızı Ayşe Paslanmaz Şereflikoçhisar Festivali Şiir Şöleni’ne Katıldı Peri Kızı Ayşe Paslanmaz Şereflikoçhisar Festivali Şiir Şöleni’ne Katıldı

Açılışta konuşan ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) olarak tüm araştırma altyapısı ve akademisyenleriyle üniversite - özel sektör iş birliğine büyük önem verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin,  desteklenecek projelerde danışmanlık, eğitim, Ar-Ge, yenilik, laboratuvar gibi hizmetleriyle hem faydalanıcı olarak hem de diğer faydalanıcılara hizmetler sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Aktekin, “11. Kalkınma Planı ve 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Programında; üniversitelerin bölgesel kalkınmada rollerinin geliştirilmesi, teknopark, teknoloji transfer ofisi, araştırma merkezleri ve laboratuvarlarının etkinliklerinin artırılması ile kamu tarafından sağlanan desteklerin daha yenilikçi ve etkin hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu konularda YÖK Başkanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarımız önemli çalışmalar yürütmekteler. Bu çerçevede bölgesel güçlü bir aktör ve oyun kurucu olarak KOP idaresinin 2021-2023 programı ve destekleri daha da önemli hale gelmekte. Bildiğiniz gibi desteklerin ihtiyaç analizlerine dayanması, etki analizlerinin yapılması, sonuçlarının değerlendirilerek revize edilmesi onların tasarımında kritik rol oynamakta. KOP desteklerinin önümüzdeki dönemde; bölge içinde etkileşimleri artırması, ortak projelerin desteklenmesi ile gerek ulusal gerekse uluslararası diğer fon ve desteklere ulaşımın kolaylaştırması bu teşkilatın bölgemize olan katkısını daha da artıracaktır. 

KOP idaresinin 2021-2023 yaklaşımı incelendiğinde; KOP bölgesinin geniş bir fotoğrafının çekilerek mevcut durumun belirlendiği ve bölgede yer alan illerin öncelikli alanlarının tespit edildiği görülmekte. Bu öncelikli alanlardaki sayısal hedefler ve aktarılacak kaynak konusunun ise hala çalışıldığı anlaşılmakta. Nevşehir özeline hazırlanan dokümanda, ilimizin turizme yönelik sağlayacağı hizmet kapasite ve kalitesinin artırılarak hem il ekonomisine katkısının yükseltilmesi hem de KOP bölgesinin turist çekme potansiyelinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Nevşehir genelinde tarım sektörü, turizmin ardından en önemli ekonomik faaliyet olarak görülmekte. Nevşehir ilinde öne çıkan bir diğer sektör ise bims (ponza) imalatıdır.

İlimiz için son derece önemli olan bims (ponza) imalatının öncelikli sektörler arasına alınmasından memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bu kapsamda üniversitemizce sanayicilere eğitim faaliyetleri düzenlenmekte, ilgili dernekle sanayicilerle bir çalışma grubu kurulmuş, ihtiyaç duyulan laboratuvar hizmetleri için çeşitli projeler hazırlanmıştır. Şu an üniversitemiz tarafından, kalkınma ajansı desteği ile ihtiyaç analizi yapılarak sanayicilerle iş birliği içinde sektöre yönelik yaklaşık 4 Milyon TL’lik bir laboratuvar projemiz hazır bulunmakta. KOP İdaremiz tarafından öncelikle bu projenin desteklenmesi sektör için önem arz etmektedir. Önümüzdeki dönemde ise ponza konusunda girişimcilik, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile kümelenme konusunda da çeşitli çalışmalar yapılmasını planlamaktayız. Benzer şekilde tarımsal alanlarda araştırma altyapımız ve gıda konusundaki yetkinliklerimiz ile sektörün gelişmesine katkı vermeye devam edeceğiz.

Bunların yanında KOP idaresi koordinasyonu ve başkanlığında 2012 yılında kurulan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği yani kısa adı ile ÜNİKOP Dönem Başkanlığımız devam etmekte. Bu kapsamda da KOP idaresi başkanlığı ile koordine bir şekilde ‘KOP Bölgesi Teknoparklar Birliği’nin kurulması 7 Eylül 2021’de tarafların imzaladığı protokol ile hayata geçirildi. Söz konusu birliğin KOP bölgesinde faaliyet gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Teknoloji Transfer Ofisleri arasında iş birliği geliştirmek, KOP bölgesi teknoparklarında faaliyet gösteren işletmeler, girişimciler, bu bölgelerde yürüyen projeler ve teknoloji transfer ofisleri arasındaki iş birliklerini artırmak gibi görevleri bulunmakta. 

Son olarak; üniversitemiz tüm araştırma altyapısı ve akademisyenleriyle üniversite özel sektör iş birliğine büyük önem vermekte, desteklenecek projelerde danışmanlık, eğitim, Ar-Ge, yenilik, laboratuvar gibi hizmetleriyle hem faydalanıcı olarak hem de diğer faydalanıcılara hizmetler sağlamaya hazırdır. Dolayısıyla üniversitemiz Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan KOP İdaresi stratejisinde yer alan hedeflerin gerçekleştirmesine her türlü desteği sağlayacak, yenilikçilik kaslarımızın gelişmesi için tüm yetenek ve tecrübesini ortaya koyacaktır” diye konuştu.

Açılışta konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Nevşehir’imizin de içinde bulunduğu bölgenin kalkınması için farklı sektörlerde destekler vermekte. Bugün bir araya gelmemize vesile olan bu çalıştay, KOP İdaresi’nin desteklerinden şehrimizin azami seviyede faydalanması için büyük önem arz etmektedir. Nevşehir’imiz, Kapadokya Bölgesi’nde ülkemizin en önemli turizm şehirlerinden biri. Ancak yıllar içerisinde şehir merkezi turizmden hak ettiği payı alamamıştır. Nevşehir Kale etrafında ortaya çıkardığımız Kayaşehir’i turizme kazandırarak, şehrimizin turizm sektöründeki payını büyütmek çok önem verdiğimiz konularımız arasında. Yine şehrimizde ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından olan kadın istihdamının arttırılması yönelik projelerimiz de önceliklerimiz arasında. KOP İdaresi’nin önümüzdeki dönemde turizme ve istihdam alanlarındaki projelerimize vereceği finansman deştiği ile Nevşehir’imizin turizmde cazibe merkezi haline gelmesine büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi. 

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe giren ve 2021-2023 yıllarını kapsayan KOP Bölge Kalkınma Programı ile Nevşehir’in daha ileri seviyelere taşıyacak birçok projenin hayata geçeceğine inandığını söyledi. Vali İnci Sezer Becel, “İlimizin sahip olduğu doğal ve kültürel değerler nedeniyle turizm sektörü öncü sektör olarak ön plana çıkmıştır. Turizm sektörü ile birlikte tarım ve sanayi sektörünün de desteklenerek geliştirilmesi ticari ve ekonomik anlamda ilimizin kalkınması ve refah düzeyinin artması için çok önemli bir adım olacaktır.

Turizm, tarım ve sanayi sektörleri birbirine neden sonuç ilişkileri ile bağımlıdır ve birbirinden bağımsız düşünülmesi mümkün değildir. Bu üç sektörün birbiriyle bağlantılı olarak geliştirilmesi ilimizin geleceğine yapılacak en büyük yatırım olarak değerlendirilebilir. 

Tarımsal açıdan zengin topraklara sahip ilimiz geniş ürün yelpazesi ile adeta bir tarım merkezidir. En önemli ve coğrafi işaretli ürünümüz olan kabak çekirdeği üretimi ile 2020 yılında Türkiye üretiminde birinci sırada yer aldık. Patates ve üzüm üretimlerinde de Türkiye sıralamasında ilk 10 il içerisinde yer aldığımızı belirtmek isterim.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe giren 2021-2023 yıllarını kapsayan KOP Bölge Kalkınma Programı ile ilimizi daha ileri seviyelere taşıyacak birçok projenin hayata geçeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ve KOP İdaresi Başkanı Sayın Mahmut Sami Şahin’in “KOP Bölge Kalkınma Programı ve KOP İdaresi Destekleri” ile ilgili bilgilendirme sunumuyla devam eden program, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi içerisinde bulunan Gülşehri Salonu’nda “Sulama”, Damat İbrahim Paşa Salonu’nda “Tarım”, Karavezir Salonu’nda “Kültür-Turizm-Sosyal” ve Mustafa Hayri Efendi Salonu’nda “Sanayi-Enerji”  başlıkları adı altında gerçekleştirilen oturumlarla sona erdi.