KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN “MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLA YENİDOĞAN” KONULU I. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK SEMPOZYUMU, 7 MART 2020 TARİHİNDE ÜRGÜP YERLEŞKESİNDE DÜZENLENDİ.

Kapadokya Üniversitesi tarafından “Multidisipliner Yaklaşımla Yenidoğan” konulu I. Kapadokya Üniversitesi Sağlık Sempozyumu, 7 Mart 2020 tarihinde Ürgüp Yerleşkesinde düzenlendi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Kapadokya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile Şenol, “Düzenlediğimiz sempozyumdaki oturumlarda yer alan başlıklarda tüm akademisyenlerimiz yenidoğan konusunu detaylı bir şekilde ele alarak hem sorunu ifade edip hem de çözüm önerilerini sunacaklar. Sağlıklı çocuklar, sağlıklı yetişkinler ve sağlıklı toplum olabilmek adına başta bugün görüşlerini bizimle paylaşacak tüm konuşmacılara ve katılım sağlayan tüm akademisyenlerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Şenol’un ardından prematüre annesi olarak sempozyuma davet edilen Nermin Özmen’in kısa konuşmasından sonra ilk oturumlar, Neonatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Zeynep Alp Ünkar’ın “NRP ve Yenidoğan Transportu” ve Öğretim Görevlisi Ayşegül Yıldız’ın “Yenidoğan Periton Diyalizinde Yasal Prosedürler” başlıklı konuşmasıyla başladı.

İkinci oturumda, Op. Dr. Ethem Ayhan Ünkar, “Yenidoğan Kalça Displazisi”, Dr. Öğr. Üyesi Berat Dilek Demirel ise “Yenidoğan Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar” başlığında konuşurken, üçüncü oturumda Prof. Dr. Tahir Ercan Patıroğlu “Yenidoğanda Hematopatolojik Anomaliler”, Prof. Dr. Selma Gökahmetoğlu “Konjenital Viral Enfeksiyonlar”, Opr. Dr. Hilal Nalcı “Yenidoğanda Göz Taraması”, Öğr. Gör. Nedim Uğur Kaya ise “Yenidoğan İşitme Taramaları ve İşitme Cihazı Yaklaşımları” başlıklarında sunumlarını yaptılar.

Gözden kaçırmayın

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Görüşüldü KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Görüşüldü

Son oturumda ise Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ergün “Yenidoğanda İnfantil Kolik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları”, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kale “Ebeveynliğe Geçiş”, Arş. Gör. Dr. Gökçe Aslan “Yenidoğan Geleneksel Beslenme Uygulamaları” ve Öğr. Gör. Zehra Filiz Karaman “Yenidoğanda Radyoloji Uygulamaları” başlıklarında konuştular.

Sempozyum oturumları arasında, altı sözlü bildiri de katılımcı akademisyenler tarafından sunuldu.

Sunumların ardından konuşmacılara katılım belgeleri ve üniversitenin katılımcılar adına TEMA Vakfına yaptığı fidan bağışı için hazırlanan teşekkür belgeleri takdim edildi.