"Termik santraller, çevre mevzuatına uyumdan muaf tutulmasın"

- Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, özelleştirilen termik santrallerin çevre mevzuatına uyumdan muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenlemenin geri çekilmesini talep etti

banner230

ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, özelleştirilen termik santrallerin çevre mevzuatına uyumdan muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenlemenin geri çekilmesini istedi.

Barolar Birliğinden yapılan açıklamada, Elektrik Üretim A.Ş'ye ait olan ve süreç içerisinde özelleştirilen santralleri çevre mevzuatına uyumdan muaf tutan yasal düzenlemenin yeniden TBMM gündemine geldiği belirtildi.

Düzenlemenin 2013'ten beri ciddi tartışmalara neden olduğu aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"7 Aralık 2018'de 7 milletvekili tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 8. maddesinde değişiklik yapılarak, elektrik üretim tesislerinin çevre mevzuatıyla uyumlu hale getirilmesinde 31 Aralık 2019 olan son tarih, 31 Aralık 2021'e uzatılmak istenmektedir. Yasa yapım tekniğine tümüyle aykırı bir şekilde, bugüne kadar özelleştirilmiş ve bundan sonra da özelleştirilecek tüm üretim santrallerini kapsaması öngörülen değişikliğin gerekçesi olarak, santrallerin çevre mevzuatına uyumuna yönelik olarak yapacakları yatırımlar esnasında üretime ara verme zorunluluğu doğacağı, bunun üretimin azalmasına sebep olarak arz-talep dengesini bozacağı tezi gösterilmiştir."

Termik santrallerin, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin başlıca sorumlularından olduğu aktarılan açıklamada, santrallerin faaliyet süresince hiçbir çevresel yükümlülüğe tabi kılınmak istenmediği savunuldu.

Tesislerin, mevzuata uygun hale getirilmesi için 2019 sonuna kadar süre verildiği, bu sürenin aşılamayacağına ve kesin olduğuna dair iki ayrı Anayasa Mahkemesi kararı olduğu hatırlatılan açıklamada, "10 Ocak 2019'da TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilen teklif, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını açık bir şekilde ihlal etmektedir. Bu düzenleme yasalaşmamalı, geri çekilmelidir." ifadeleri kulanıldı.

YORUM EKLE