TBB Başkan Yardımcısı Besler:

- "Hukuki ve siyasi olarak getirilen olumlu ve olumsuz eleştiriler bir yana, yargılama sürecinde çok önemli yenilikler getiren ve temyiz sistemimizi de değiştirecek istinafın öncelikle iyi bilinmesi, iyi öğrenilmesi gerekiyor"

TBB Başkan Yardımcısı Besler:
banner230

ÇANKIRI (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Berra Besler, "Hukuki ve siyasi olarak getirilen olumlu ve olumsuz eleştiriler bir yana, yargılama sürecinde çok önemli yenilikler getiren ve temyiz sistemimizi de değiştirecek istinafın öncelikle iyi bilinmesi, iyi öğrenilmesi gerekiyor." dedi.

Besler, Çankırı Adliyesinde düzenlenen "Hukuk Mahkemeleri Kanunu Uygulamaları, İstinaf ve Ceza Muhakemesi Kanunu Uygulamaları, İstinaf" konulu meslek içi eğitimde yaptığı konuşmada, son dönemde en çok konuşulan konuların başında yargının geldiğini söyledi.

Bu tartışmalar demokratik bir tartışma ortamında, uzlaşı anlayışı içinde yapılmadığı için sorunların çözülemediğini ve büyümeye doğru meyil gösterdiğini savunan Besler, istinaf sisteminin de yıllardır tartışıldığını kaydetti.

İlk derece mahkemesi ile temyiz mahkemesi arasında ikinci bir denetim yolu getiren istinaf sisteminin yararları ve zararları bakımından yıllardır tartışıldığına değinen Besler, "Hukuki ve siyasi olarak getirilen olumlu ve olumsuz eleştiriler bir yana, yargılama sürecinde çok önemli yenilikler getiren ve temyiz sistemimizi de değiştirecek istinafın öncelikle iyi bilinmesi, iyi öğrenilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bir yargılama makamının verdiği kararın başka bir yargılama makamı tarafından denetlenmesi şeklinde tarif edilebilecek kanun yolu olarak sisteme girecek istinaf mahkemelerinin ilk derece mahkemelerinin kararlarını hem olay hem de hukuki yönden denetleyeceğini anlatan Besler, şöyle devam etti:

"Sistemin başarısı, yeni deliller toplama, yeni tanıklar dinleme, yeniden keşif yapma gibi yetkilerle donatılmış bulunan istinaf mahkemelerinin gerçeğe ulaşmadaki başarısıyla orantılı olacaktır. Bunu sağlayacak olan da hukuk uygulayıcılarıdır. Biz avukatların da bu konuda hızla bilgilendirilmeye ihtiyacımız var. Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi olarak barolarımızdan gelen talepler doğrultusunda Anadolu'nun dört bir yanında, yine Ankara'da yaptığımız özel eğitim seminerlerinde meslektaşlarımıza bu konuda katkı sunmaya çalışıyoruz. Barolarımızla kurduğumuz eğitim ağı sonucunda bugüne kadar 681 meslek içi semineriyle 72 bini aşkın meslektaşımıza kendi barolarında eğitim hizmeti sunduk."

Çankırı Baro Başkanı Erkan Köroğlu da Türkiye Barolar Birliğine Çankırı'da eğitim verdiği için teşekkür etti.

Türkiye'de en büyük sorununun hukuk olduğunu öne süren Köroğlu, "Bugün yüksek mahkeme sıfatındaki Yargıtayımızın dairelerinde milyonlarca dosya değil, yurttaşımız beklemektedir. Çünkü bana göre dava dosyaları ne hakimin, ne savcının ne de biz avukatlarındır. Her bir dosya sadece o dosyanın taraflarınındır. Bekleyen dosyalar değil, dosyaların sahibi yurttaşlarımızdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Besler tarafından Köroğlu'na plaket verildi.

YORUM EKLE