26 Ağustos 2015 Çarşamba 14:40
Bem-bir-sen Genel Başkanı Mürsel Turbay:
banner230
Belediye ve Özel İdare Çalışanları Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Mürsel Turbay, itfaiye ve zabıtaların maaşlarına ortalama yüzde 14 oranında zam geldiğini söyledi.
Turbay, düzenlediği basın toplantısında toplu sözleşme görüşmelerinde sendika olarak elde ettikleri kazanımları değerlendirdi. Artvin ve Rize’de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Turbay, “Her geçen gün artan hain terör saldırılarını terörü ve terörden beslenenleri lanetliyor; yüzyıllarca üzerinde birlikte kardeşçe yaşadığımız topraklarımıza, birlikte yaşama isteğimize nifak tohumları ekmeye çalışanları kınıyoruz. Terör olaylarına karşı milletçe verilecek en güzel cevap; birlik ruhu içerisinde, ortak akılla, aklıselime dayalı olarak teröre, terör örgütlerine, terörü besleyen ve yönlendiren kirli odaklara karşı tek vücut olduğumuzu göstermektir” dedi.
Mali kazanımların yanında birçok sosyal kazanım da bu dönemde büyük bir başarı ile kamu çalışanlarına kazandırıldığını kaydeden Turbay, şöyle konuştu: “Bem-Bir-Sen 3. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hiç kuşku yoktur ki taraflı tarafsız tüm kesimler tarafından, her dönem olduğu gibi bu yılda kazanımlarını en fazla artıran ve üyesine mali ve sosyal imkânlar sağlayan sendika oldu. Bem-Bir-Sen gerek kendi hizmet kolunda, gerek sendikal hayatta, hem uluslararası hem de ulusal sendikacılık faaliyetleri noktasında öncü, güçlü ve model bir sendikadır. Bu azimli çalışmanın neticesinde Bem-Bir-Sen 10 yıldır kesintisiz yetkili sendika olarak lider marka sendika olduğunu bir kez daha oraya koymuştur.”
Turbay, 2016-2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Yerel Yönetimler Hizmet Koluna ilişkin elde ettikleri kazanımları şöyle ifade etti:
“En yüksek devlet memurunun aylığının 100 katı oranında başlayarak 2016 yılı için 83 bin 665 liradan başlayan oranlarda ölüm ve yüzde 25-75 oranlarında oluşabilecek engellilikte 16 bin 733 lira ile 62 bin 749 lira arasında engellilik tazminatlarının ödenmesi de karara bağlanmıştır. Ayrıca yangın sırasında yaralanmaya bağlı tedavi sürecinde de günlük 220 lira ek ödeme yapılması sağlanacaktır. Bunlara ilave olarak itfaiyecilerin yangın sebebiyle ölmeleri ve kalıcı engellilik hallerinde vazife malulü sayılarak şehitlik haklarından yararlanmaları yani bir yakının devlet memuru olması sağlanacaktır. Emekli ikramiyeleri kaç yıl çalışmış olsalar da 30 yıl üzerinden ödenmesi ve emekli aylıklarının yüzde 60 artırılarak bağlanması mutabakatına varılmıştır. Bu kazanımlar itfaiye teşkilatlarımızın uzun süredir beklediği önemli kazanımlardır. Yaklaşık 2 buçuk yıl önce Bem-Bir-Sen’in yoğun uğraş ve görüşmeleri sonucunda sözleşmeli personele kazandırılan kadro müjdesine bir yenisi daha eklendi. Personele uygulanan 5 yıl nakil yasağı Bem-Bir-Sen’in sert geçen mücadelesi sonrasında 2 yıla indirilerek fiilen yasağın Hizmet Kolu Sözleşmesi’nin Resmi Gazete’de yayın tarihi 23/08/2015 itibariyle kaldırılması sağlandı. Bu uygulama kanun hükmü olduğu için ayrıca bir düzenlemeye, kanuna gerek kalmadan direk uygulanacak."
SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİNDE ÖNEMLİ KAZANIMLAR
Sendikanın yıllardan beri imzaladığı Sosyal Denge Sözleşmeleri ile ilgili hükümlerde önemli kazanımlar sağlandı. Anayasa Mahkemesini Dayanışma Aidatı ile ilgili verdiği karar sonucunda Sözleşme aidatı metne girdi.
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin aylık tavan tutan en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) yüzde 100 olarak korundu. Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’nin oranları göstergeye bağlandığından 2016 yılı Ocak ayında 837 çıkacaktır. Bu da üyelerimizin yüzde 6 oranında ayrıca maaş artışı demektir. Bu kapsamda 2017 yılı yüzdelik zamlarla beraber bu tutar 941 liraya ulaşacaktır. 2015 yılı enflasyon farkı beklentisi nedeniyle oluşacak farktan gelen tutarla Sosyal Denge Tazminatının tavan ücreti bin lira olacaktır.
SDS YAPILMASINDA YÜZDE 25 OLAN KRİTER YÜZDE 30’A ÇIKARILDI
Ayrıca bu tarih şuan ki limit olan 789 liranın üstünde Sosyal Denge Sözleşmelerini kapsayarak 31.12.2017’e kadar devamı sağlandı ve önemli bir kazanım elde edildi. Belediyelerle İl Özel idareleri için ayrı ayrı belirlenmiş kriter İl Özel İdarelerinde Sosyal Denge Sözleşmesi yapılmasına ilişkin getirilen yüzde 25’lik personel gideri kriteri yükseltilerek yüzde 30 yapıldı.
AVUKATLIK VEKÂLET ÜCRETİ
659 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 14’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen “10.000” gösterge rakamı “15.000” olarak uygulanarak avukatlık vekâlet ücretlerine aylık 176 liralık kazanım sağlandı.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN EK ÖDEME ORANI
Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin, 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye ekli (I) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 5 puan ilave edilerek çalışanlara aylık 42 lira katkı sağlandı.
PERFORMANS İKRAMİYELERİNDE ARTIŞ YAPILDI
5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin son fıkrasında yer alan “20.000” gösterge rakamları bu yıl da “25.000”, “30.000” gösterge rakamları “36.000” olarak uygulanması karara bağlandı. Böylece yerel yönetimlerde uygulanan performans ikramiyelerinin artış oranı yükseltilerek, il özel idarelerinde 30 bin gösterge rakamı olan çalışanlara yıllık ortalama 880 lira, belediyelerde 36 bin gösterge rakamı olan çalışanlara yıllık ortalama bin 100 lira katkı sağlandı.
ZABITA VE İTFAİYE ÇALIŞANLARINA ÖZEL HİZMET TAZMİNATI 5 PUAN ARTIRILDI
Bem-Bir-Sen’in Toplu Sözleşme görüşmelerinde elde ettiği kazanımlardan itfaiye ve zabıta çalışanlarının hem çalışırken hem de emekli olduklarında faydalanacakları şeklinde özel hizmet tazminatlarında 5 puanlık artış yapılarak 42 liralık artış sağlandı.
Sivil Savunma uzmanlarının, özel hizmet tazminatı oranlarına 5 puan ilave edilerek aylık ortalama 42 liralık kazanım sağlandı.
Şef kadrosunda bulunanların, dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 7 puan ilave edilerek aylık ortalama 58 lira kazanım sağlandı. Emeklilik bağlanma oranlarında, 15’er puanlık artış yapılarak tüm emekli memurlarımıza yaklaşık 120 liraya yakın artış sağlandı. Bu artış emekli aylığında olduğu gibi yıl çarpanın göre emekli ikramiyesine de yansıyacaktır. Üyelerin tamamı toplu sözleşme ikramiyesi olarak da aylık 6 liralık ek bir kazanım daha elde etti.
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI
Sosyal güvenlik kurumu başkanlığı bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından kamu görevlilerinden kimlerin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacağı hususu yeniden değerlendirilecektir. Yerel yönetimlerde itfaiye çalışanları için kanunla verilmiş hakkın genelge ile engellenmesi itfaiyecinin hortum tuttuğu dakikanın baz alınması gibi uygulama ile zabıta çalışanlar için fiili hizmet zammı bu kurulda görüşülecektir.
SÖZLEŞMELİ KADROSUNDAKİ YEREL YÖNETİM ÇALIŞANI EK ÖDEMELERDEN FAYDALANABİLECEK
Yerel yönetimlerde görev yapan personel, imzalanan hizmet kolu sözleşmesi uyarınca ek ödemelerden Belediye meclislerince bir karar alınması beklemeden Bakanlar Kurulunca diğer sözleşmeliler için belirlenen oranlarda faydalanabilecek. Bazı meclisler ödeme yapılması yönünde aldığı kararlar neticesinde çalışanlar 627 lira ile bin 250 lira arasında maaş kaybına uğramaktaydı.
DAİRE BAŞKANLARININ EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNDE ÇALIŞMA YAPILACAK
Bem-Bir-Sen’in imzalamış olduğu hizmet kolu sözleşmesinin bir başka maddesini ise Büyükşehir Belediyelerinin bağlı kuruluşlarında çalışmakta olan emeklilik maaşlarına etki eden Daire Başkanlarının ek göstergesinin 3600 olarak düzenlenmesi hususunda bakanlar kurulu kararı çıkarılması konusunda mutabakata varılmasıdır. Yapılan bu düzenleme de sendikamız tarafından belediye başkan yardımcılarını ilgilendiren yeni bir çalışma yapılacaktır. Bu kazanımların yanı sıra; sendikamızın ve Memur-Sen’in de talepleri arasında yer alan cuma namazına ilişkin Cuma günleri öğlen izninin 2 saat çıkarılması hususunda önemli bir kazanım elde edildi. Bu kapsamda Cuma günleri cuma namazını engellemeyecek şekilde öğle saatinde düzenlenme yapılacak. 2005 yılından sonra göreve başlayan tüm kamu çalışanlarına ilave 1 derece verildi. Sözleşmeli personel, yiyecek yardımı uygulamasından yararlanabilecek. Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilecek. İl içi görevlendirmelerde seyyar göreve tazminatı verilecek. Çalışanlara giyecek yardımı yapılacak. Mutabakata varılan diğer bir husus içerisinde olan Üniversiteli İşçiler ve 4C kadrolarına yönelikte yapılacak çalışmalarda siyasi iradenin 5393 sayılı kanuna kapsamında yer alan çalışanların da ilave edilmesi için yoğun gayret göstereceğiz. Olumlu bir sonucun çıkacağını düşünüyoruz. Diğer taleplerimiz içerisinde yer alan diğer hususlarında Devlet Personel Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce yapılacak değişiklikler ile hayata geçirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Tüm bu açıklamalarımızın ardından belediye ve il özel idarelerinde çalışan bir kişi yüzdelik zamla beraber ortalama yüzde 10 artış elde etmiş oldu. Ayrıca itfaiye ve zabıta olarak görev yapanlar ortalama yüzde 14 oranında maaşlarını zamlı alacaktır. Bu rakamlar şu anki maaş ve unvana göre daha da yukarıya çıkacaktır.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.