1 Haziran 2016 Tarihli ve 29729 Sayılı Resmi Gazete

Haber50 - 1 Haziran 2016 Tarihli ve 29729 Sayılı Resmî Gazete

1 Haziran 2016 Tarihli ve 29729 Sayılı Resmi Gazete
banner230
YASAMA BÖLÜMÜ
 
TBMM KARARI
1111     Bakanlar Kurulu Hakkında Yapılan Güven Oylamasına İlişkin Karar
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/8857     Ilısu Barajı ve HES Projesinin Yapımından Etkilenen Ailelerin Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri, Hak Sahiplikleri ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2016/8858     Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin Faaliyetine İlişkin Esaslar Hakkında Karar
2016/8860     Şırnak İli, Cizre İlçesi, Kuştepe, Cudi, Sur, Dağ Kapı, Kale, Şah, Yafes, Alibey ve Nur Mahalleleri İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
2016/8861     Şırnak İli, İdil İlçesi, Aşağı, Yukarı, Atakent, Yenimahalle ve Turgut Özal Mahalleleri İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
 
BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—  Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ’nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
––  Maliye Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
––  Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
ATAMA KARARI
2016/8864   Vali Atamaları Hakkında Karar
 
YÖNETMELİKLER
—  Gümüşhane Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
––  İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
––  Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
––  Kocaeli Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
KURUL KARARI
—  Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 31/12/2015 Tarihli ve 2015/63 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
—  Anayasa Mahkemesinin 13/4/2016 Tarihli ve 2013/2482 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 13/4/2016 Tarihli ve 2013/6133 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 13/4/2016 Tarihli ve 2013/8524 Başvuru Numaralı Kararı
 
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2016, 02:27
YORUM EKLE