Toplumsal Cinsiyet Eğitim Programı Tamamlandı

Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ve Sosyal Hizmet Bölümü işbirliğiyle, “Güvenli Bir Hayat Var” adlı AB projesi kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla gönüllülere ve sivil...

Toplumsal Cinsiyet Eğitim Programı Tamamlandı
banner230
Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ve Sosyal Hizmet Bölümü işbirliğiyle, “Güvenli Bir Hayat Var” adlı AB projesi kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla gönüllülere ve sivil toplum kuruluşlarına sertifikalı eğitimler verildi.
Toplumsal cinsiyet konusunda Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonu’nda verilen eğitimler; DÜKAM Müdürü ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şule Çeviker Ay ile Sosyal Hizmet Bölümü’nden Öğr. Gör. Dr. Çetin Yılmaz tarafından verildi. Beş grup şeklinde 200’den fazla kişiye verilen eğitimler sonunda tüm katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.
AB projesinin amaçlarından bahseden Yrd. Doç. Dr. Şule Çeviker Ay, “Projenin genel amacı; ülkemizde kadına yönelik her tür şiddetin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin tüm tarafların işbirliği ile uygulamaya konulmasına katkıda bulunmak, sivil toplumun güçlendirilmesi yoluyla kadının insan haklarının korunması çalışmalarını bölge ölçeğinde geliştirmek, yaygınlaştırmak ve bu çalışmaları entegre etmektir” dedi.
Yrd. Doç. Dr. Şule Çeviker Ay projeyle Düzce, Kocaeli ve Sakarya illerinde kadına yönelik şiddet ile mücadeleyi gündemine alan sivil toplum kuruluşlarının ve girişimlerinin kapasitesinin geliştirilmesi, bu alanda yerel ve bölgesel işbirliğini teşvik etmek suretiyle toplumsal cinsiyet tabanlı şiddetle mücadelede hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu yönde bilincin artırılmasını hedeflediklerini ifade etti.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede geniş kitlelerin aktif rol üstlenmesini teşvik edici ve bilinç artırmaya yönelik eğitimler verdiklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Şule Çeviker Ay, “Proje faaliyetleri içinde verilen eğitimlerde toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü, kadına yönelik şiddet, yerel yönetimler ve gönüllülük konuları yer almaktadır” şeklinde konuştu.
Yrd. Doç. Dr. Şule Çeviker Ay, DÜKAM olarak toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusunda Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’dan her zaman tam destek aldıklarını belirterek, bu konuda yerel sivil toplum kuruluşlarıyla ve bölge üniversiteleriyle yapılacak yeni çalışmalar planladıklarını da sözlerine ekledi.
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi’nin proje sahipliğini üstlendiği; Düzce Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Barosu, Düzce Nilüfer Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin proje ortağı olduğu; Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Gölcük Kaymakamlığı’nın da proje iştirakçisi olarak yer aldığı Avrupa Birliği ve Ülkemiz tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde yürütülen eğitim faaliyetleriyle “Güvenli Bir Hayat Var- There is a Safe Life” projesinde sona gelinmiş olup, bu üç ilin sivil toplum kuruluşları arasında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu” kurulması karara bağlanmıştır.
YORUM EKLE