Çorum TSO’da Online Ödeme Kolaylığı

Çorum Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhınçal, Oda Üyelerine Aidatlarını Zamanında Ödemeleri Konusunda Uyardı

Çorum TSO’da Online Ödeme Kolaylığı
banner230
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, üye aidatlarını zamanında yatıran üyelere teşekkür ederken, aidatlarını henüz yatıramamış üyelerin de mağduriyet yaşamaması için aidatlarını bir an evvel yatırmaları gerektiğini söyledi.
Aidatların gecikmesi durumunda üyenin borçlu duruma düştüğünü ve faiz uygulandığını belirten Başaranhıncal, “Bu hususlar, yönetim kurulu yada Oda meclisinin uhdesinde değildir, tamamen yasal zorunluluktur. Ayrıca, aidatını belli bir süre ödemeyen üye için icra takibi başlatılmaktadır. Yine bu takip işlemi yönetim kurulu ya da meclisin yetkisinde olan bir konu değildir. Zamanında ödenmeyen alacakların takip edilmediği tespit edildiğinde zimmet suçlaması ile karşı karşıya kalınabilmektedir” dedi.
Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2015 yılı yıllık üye aidatlarının ikinci taksitinin ödenme süresinin 2 Kasım 2015 tarihi itibariyle sona ereceğini hatırlatan Başaranhıncal, üyelerin aidat borcu nedeniyle yasa gereği mağdur duruma düşmemeleri için, bu tarihe kadar aidat ödemesi yapmaları gerektiğini vurguladı.
Başaranhıncal, ayrıca geçmiş yıllara ait aidat borcu olan üyelerimizin de zorunlu olarak yapılan yasal takip işlemine maruz kalmamaları için en kısa zamanda gecikmiş aidat borçlarını ödemelerini hatırlattı.
Konu ile ilgili açıklama yapan TSO Başkanı Başaranhıncal, Ticaret ve Sanayi Odası’nın bütün gücünü üyelerinden aldığını, üyelerinin öncelikleri doğrultusunda hareket ettiğini ve bunun yanı sıra bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesinde birçok resmi işlemi de gerçekleştirmekle yükümlü olduğunu vurguladı.
Başaranhıncal açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi: “5174 sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu’nun Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesine göre; Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur’’ ve aynı yönetmeliğin 8. maddesinde ‘‘Yıllık ve munzam aidat her yılın Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte ödenir. Odamızın üyelerle ilişkilerini düzenleyen yasalar, aidat taksitinin ödenmemesi durumunda gecikme zammı uygulanmasına ve icra yolu ile tahsil edilmesini emretmektedir. Üyelerimizin bu emredici hükümden dolayı mağdur olmamaları için Oda aidatlarını yasal süreler içerisinde yatırmaları önem arz etmekte olduğunu üyelerimizin bilgisine sunmak istemekteyiz”
VERGİ DAİRESİ KAYDINI SİLDİRMEK YETERLİ DEĞİL
Açıklamada ayrıca, kapanan işyerlerinin yalnızca Vergi Dairesi’ndeki kayıtlarının silinmesinin yeterli olmadığının altını çizen Başaranhıncal, aidat borcu tahakkuk etmemesi için Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtlarının da sildirilmesi gerektiğini belirterek, “Vergi Dairesi kaydını kapatmak, vergi mükellefiyetinin dışına çıkmayı ifade eder. Vergi Dairesi’nde yapılan işlemin ardından Ticaret ve Sanayi Odası’ndan da üyeliğin sildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde işletmenin Oda üyeliği devam etmekte ve her yıl aidat borcu tahakkuk etmektedir” şeklinde konuştu.
ONLİNE TAHSİLAT İMKANI
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerin tahsilat işlemlerini kolaylaştırmak adına online tahsilat hizmetini başlattı. TSO üyeleri, isterlerse hizmet binasına gelmeksizin aidat ödemelerini, kurumun resmi web sayfası olan www.ctso.org.tr adresinden online olarak gerçekleştirebilecekler.
YORUM EKLE