Vali Hamza Aydoğdu Kimdir?

Biyografi 10.06.2020, 01:30 10.06.2020, 01:34
Vali Hamza Aydoğdu Kimdir?

İŞ DENEYİMİ 

 

Tarihler 2013-…
     Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek Genel Müdür
Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar Yönetim
İşverenin adı ve adresi

 

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Tarihler 2011-2013
     Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek Genel Müdür Yardımcısı – Eğitim Grup Başkanı V.
Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar Yönetim
İşverenin adı ve adresi

 

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Tarihler 2008-2011
     Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek Genel Müdür Yardımcısı
Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar Yönetim
İşverenin adı ve adresi

 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Tarihler 2007- 2008
     Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek Daire Başkanı
Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar Yönetim
İşverenin adı ve adresi

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Tarihler 2003-2007
     Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek Bakanlık Müşaviri
Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar Yönetim
İşverenin adı ve adresi

 

Milli Eğitim Bakanlığı

Tarihler 1998-2003
     Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek   Öğretmen
Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar Eğitim Öğretim
İşverenin adı ve adresi

 

Milli Eğitim Bakanlığı

Tarihler 1996-1998
     Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek Öğretmen ve Yönetici
Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar Öğretmenlik ve Yönetim

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

 

Tarihler 2006-2011
                      Verilen niteliğin adı Doktora
Kapsadığı Ana Konular Türk Dili ve Edebiyatı
Eğitim veren kurumun adı ve türü

 

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarihler 1999-2001
                      Verilen niteliğin adı Yüksek Lisans
Kapsadığı Ana Konular Türk Dili ve Edebiyatı
Eğitim veren kurumun adı ve türü

 

100. Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarihler 1992-1996
                      Verilen niteliğin adı   Lisans
Kapsadığı Ana Konular Türk Dili ve Edebiyatı
Eğitim veren kurumun adı ve türü

 

Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Tarihler 1990-1992
                      Verilen niteliğin adı   Ön Lisans
Kapsadığı Ana Konular Muhasebe
Eğitim veren kurumun adı ve türü

 

Erciyes Üniversitesi, Kayseri Meslek Yüksekokulu

YÜRÜTÜLEN PROJELER

 

Tarihler 2012-2013
Proje Adı MEB Üst Düzey Yönetici Eğitimi “Zirvedekilerle Buluşma” Projesi
Bulunduğu Pozisyon

 

Proje Koordinatörü
Tarihler 2011-2013
Proje Adı MEB Uzaktan Eğitim Platformu
Bulunduğu Pozisyon

 

Kurucu
Tarihler 2009-2011
Proje Adı Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları
Bulunduğu Pozisyon

 

Proje Koordinatörü
Tarihler 2009-2011
Proje Adı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Yeterlikleri Projesi
Bulunduğu Pozisyon

 

Proje Koordinatörü

YAYINLAR

 

a)Yayımlanmamış Tezler

 

  1. Doktora Tezi:

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Eserlerinde Eğitim Değerleri

 

Eğitim, kültür alanında Yakup Kadri’nin eserleri tek tek incelenmiş ve buradan hareketle eserlerde ele alınan çocukluk-aile-okul-dini eğitim-sosyal çevre gibi kavramlar eğitim değerleri içinde değerlendirilmiş, o günden bugüne bakılarak eğitim problemleri, benzer ve farklı yönleriyle analiz edilmiştir.

 

  1. Yüksek Lisans Tezi:

Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan’ın Eserlerinde Yabancılaşma

 

Yabancılaşma nedir? İnsanın yabancılaşması nasıl algılanır? İnsan önce nereden başlar yabancılaşmaya, kültürel yabancılaşmanın boyutları, toplumsal yabancılaşmanın etkileri, gençlerin yabancılaşma karşısındaki tutumları, tek tek analiz edilerek yabancılaşmanın kilometre taşları olan iki yazarın eserleri incelenerek yabancılaşmanın analizi ve değerlendirilmesi yapılmıştır.

b)Makaleler

Tarihler 18.02.2013
Konu/Yayın İsimsiz Kahramanlar, Hürriyet Eğitim
Tarihler 26.02.2013
Konu/Yayın Sosyal Hayatın Sonu,  Hürriyet Eğitim
Tarihler 01.10.2012
Konu/Yayın Kıyıya Vurmuş Birey Önemlidir,  Hürriyet Eğitim
Tarihler 17.08.2012
Konu/Yayın Ağaç Ölmeye Yukardan Başlar,  Hürriyet Eğitim
Tarihler 09.07.2012
Konu/Yayın Bür Büyük Liderseniz, Yalnız Bir Adamsınız,  Hürriyet Eğitim
Tarihler 25.05.2012
Konu/Yayın Yeniden Yeşeren Hayatlar,  Hürriyet Eğitim
Tarihler 21.05.2012
Konu/Yayın Şehirli Olabilmek mi Yoksa Köylü Kalmak mı?,  Hürriyet Eğitim
Tarihler 26.03.2012
Konu/Yayın Sınav Bitince Hayat Da Biter,  Hürriyet Eğitim
Tarihler 19.03.2012
Konu/Yayın Vantage Point, Hürriyet Eğitim
Tarihler 05.03.2012
Konu/Yayın Biz Onlardan Yaşlıyız, Onlar Bizden Büyük,  Hürriyet Eğitim
Tarihler Nisan 2011
Konu/Yayın Kültürel Yozlaşmanın Götürdükleri
Tarihler Ekim 2011
Konu/Yayın Neyi Ne Kadar Öğrenebiliyoruz, Eğitim Tercihi Dergisi
Tarihler 13 Temmuz 2010
Konu/Yayın Liderlik ve Yalnızlık, Artı Eğitim Dergisi
Tarihler 2009
Konu/Yayın Tevhid-i Tedrisat ve Eğitimdeki Gelişmeler, Milli Eğitim Dergisi
Tarihler 2009
Konu/Yayın Yenilenen Eğitim Sistemi ve OGES, Arı Koleji Eğitimin Değişen Yüzü: Yeni Paradigmalar Konferansı
Tarihler 26 Mart 2004
Konu/Yayın Okumayan Toplum Dedikodu Üretir, Akşam Gazetesi
Tarihler Nisan, 2001
Konu/Yayın Medyanın Aydına İhaneti, Türk Edebiyat Dergisi
Tarihler Mart 2001
Konu/Yayın Okumanın Önemi, Akşam Gazetesi
Tarihler Şubat 2001
Konu/Yayın Stres Yönetimi, Akşam Gazetesi
Tarihler Ocak, 2001
Konu/Yayın

Zaman Yönetimi, Akşam Gazetesi

VERİLEN SEMİNERLER

 

Tarihler

Verilen seminerin adı

4 Ekim 2012

Yeni Yönetici Profili, MEB Uzman Yardımcıları Yetiştirme Eğitimi

Tarihler 18-19 Ocak 2012
 Verilen seminerin adı “Y” Neslini Yetiştiren Yönetici Profil, MEB Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı
Tarihler 24 Kasım 2011
 Verilen seminerin adı Eğitim – Öğretimde Öğretmen ve Yönetici Profili, Bartın Üniversitesi
Tarihler 16-17 Nisan 2011
Verilen seminerin adı Örgütsel Değişim Sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Yeterlikleri Çalışmaları,                         VI. Ulusal Eğitim Kongresi-Kıbrıs
Tarihler 2011
Verilen seminerin adı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Yeterlilikleri Semineri-İstanbul
Tarihler 2011
Verilen seminerin adı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Yeterlilikleri Semineri-Niğde
Tarihler 2011
Verilen seminerin adı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Yeterlilikleri Semineri-Aksaray
Tarihler Nisan 2010
Verilen seminerin adı Yurtdışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi                      ve Öğretmenliği Çalıştayı-Muğla
Tarihler Şubat 2010
Verilen seminerin adı Ortaöğretim Kurumlarında Yönetici-Liderlik-Antalya
Tarihler 2009
Verilen seminerin adı Değişim Sürecinde Yönetici Profili, Adalet Akademisi, Ankara
Tarihler 2009
Verilen seminerin adı Millî Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müfettişleri Semineri-İstanbul
Tarihler 2009
Verilen seminerin adı Millî Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müfettişleri Semineri-Yalova
Tarihler 2009
Verilen seminerin adı Millî Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müfettişleri Semineri-Ankara
Tarihler 2009
Verilen seminerin adı Tevhid-i Tedrisat ve Eğitimdeki Gelişmeler-Gazi Üniversitesi, Ankara
Tarihler 2009
Verilen seminerin adı Türkiye’de Öğretmen Okulları Semineri, Van
Tarihler 22.01.2008
Verilen seminerin adı İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü (Kadıköy Zübeyde Hanım)
Tarihler 22.01.2008
Verilen seminerin adı İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü (Bahçelievler T. Soysal Sos. Bil. Lis)
Tarihler 05.04.2008
Verilen seminerin adı Ankara Muraş Eğitim Kurumları- SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
Tarihler 04.04.2008
Verilen seminerin adı Ankara Erken Başarı Koleji- SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
Tarihler 22.03.2008
Verilen seminerin adı Ankara Arı Koleji- SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
Tarihler 09.03.2008
Verilen seminerin adı Antalya Lara Yeni Avrupalı Koleji- SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
Tarihler 09.03.2008
Verilen seminerin adı Antalya Akev Koleji- SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
Tarihler 08.02.2008
Verilen seminerin adı Antalya Manavgat Başarı Koleji- SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
Tarihler 08.02.2008
Verilen seminerin adı Antalya Koleji- SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
Tarihler 07.02.2008
Verilen seminerin adı Antalya Millî Eğitim Müdürlüğü-SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
Tarihler 01.12.2007
Verilen seminerin adı Ankara Yüce Koleji- SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
Tarihler 17.11.2007
Verilen seminerin adı İstanbul Beşiktaş MEF Koleji- SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
Tarihler 15.11.2007
Verilen seminerin adı İstanbul Bil-Fen Koleji- SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi
Tarihler 28.10.2007
Verilen seminerin adı Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda “Başarı; Yönetim, Ekip Çalışması”
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@