Şekip Ayhan Özışık Türk Sanat Musikisi bestekârıdır.
     1932 yılında Nevşehir’de doğmuştur. Müzikle küçük yaşlarda ilgilenmiş, ud çalmaya heveslense de babasının isteği ile keman dersleri almıştır. İlk hocası Emin Ongan'dır. Askerliğini yedek subay olarak 1954 yılında tamamlamış ve 1955 yılında Türk Müziği Konservatuarına, 1958 yılında da Ankara Radyosuna girmiştir. 1966 yılına kadar Ankara Radyosunda çalışıp birçok eserini bu dönemde yapmıştır ki bunlardan en önemlisi "Belki bir sabah geleceksin" isimli şarkısıdır.
     Eserlerinden bazıları o dönem Türk filmlerinde fon müziği olarak kullanılmıştır. Türkiye'de ilk altın plak Grafson Şirketi tarafından "İçin için yanıyor" adlı eserine verilmiştir.
      Kendisi ayrıca ut virtüözüdür. 1950’li yıllarda beste yapmaya başlamış, 1970’lerin sonlarına doğru gayet üretken bir besteci profili çizmiştir. Ancak son yıllarını yakalandığı gırtlak kanserinden dolayı çok kötü geçirmiştir, hatta son bir kaç yıl konuşma yetisini de kaybetmiştir. 1981 yılında hayata gözlerini yummuştur.
     Eserlerinden bazıları şunlardır:

 • Unutmadım seni ben her zaman kalbimdesin  
 • Senede bir gün   
 • Rüzgar söylüyor o yerlerde şimdi bizim eski şarkımızı   
 • İçin için yanıyor   
 • Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı   
 • Belki bir sabah geleceksin   
 • Saçların tarumar gözlerinde nem   
 • Bir garip Orhan Veli  
 • Kalbimin sahibi sensin   
 • Aylar yıllar geçti yok senden bir haber  
 • O beni bir bahar aksamı terk edip gitti.