Hacı Osman Efendi 1868 yılında Nevşehir’de doğmuştur. Nevşehir'de medrese tahsili yaptıktan sonra Konya Darülfünündan diploma almıştır. Bir süre İzmir'de vaizlik yapar ve Nevşehir'e dönerek Rüştiye mektebinde eğitmenlik yapar. Aynı zamanda hafızlık, serbest vaizlik, idadide mubassırlık (Lise dengi okulda yöneticilik) yapar.
     Nevşehir Mondros Mütarekesi günlerinde 12. Kolorduya bağlı 11. tümenin denetim alanı içindeydi. Karargâhı Niğde’de bulunan tümenin önemli silah ve cephane depolarından biri de Nevşehir'de idi.
     Orta Anadolu, Mütareke'nin belirlediği paylaşım alanlarının dışında kaldığı için Nevşehir, Milli Mücadele yıllarında önemli bir siyasi olaya tanık olmadı. Bununla birlikte 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi’ne, Nevşehir adına bir delege katıldı: Dellalzade Hacı Osman Efendi.
     Hacı Osman Efendi, kongrede alınan bütün vilayet ve kazalarda Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Şubeleri oluşturulmasını öngören kararın Nevşehir'de uygulanmasına öncülük etti. Bu cemiyetin önde gelenleri Eyüp Bey, Müftü Süleyman Hakkı Efendi, Belediye Başkanı Ahmet Efendi idi. Bugün Nevşehir'e bağlı olan Avanos'ta da cemiyetin bir şubesi kurulmuştu.Bu cemiyetin çalışmalarında en etkin kişi Belediye Başkanı Nuri Bey’dir.
     4 Eylül 1919 Sivas Kongresine Nevşehir adına katılan Dellalzade Hacı Osman Efendi Soyadı kanunudan sonra Öğüt soyadını almıştır. Numune mektebinin kurucusu ve fahri hocası olan Osman efendi Birinci dünya savaşı sonrası Maliye memurluğuna tayin edilir ve 1932 yılında emekli olur.
     Sivas Kongresi’nden sonra Maliyedeki Gelir Memurluğu görevine dönmüş, 1932 yılında emekli olmuştur.
     Hacı Osman Bey, 12 Temmuz 1950 tarihinde 82 yaşında iken vefat etmiştir.