“Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı Fizibilitesi” projesi için izleme ziyareti gerçekleştirildi. Nevşehir Ticaret Borsası yetkileri ve Yüklenici Kapadokya Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi yetkililerinin katılımı ile Fizibilite Raporu incelemesi ve Final Sunumu yapıldı.

Nevşehir Ticaret Borsası, Ahiler Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Mali Destek Programı kapsamında “Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı Fizibilitesi” isimli proje ile 194.300,00 ₺ hibe desteği almaya kurum olarak hak kazanmıştı.

Açık ihale usulü ile Fizibilite Raporu Hizmet Alımı yapılmış olup iş Kapadokya Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi Dan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şirketine ihale edilmişti. "Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarı Fizibilite Raporu” Hizmet Alımı tamamlanmış olup kabulü yapılarak onaylandı.

Nevşehir Ticaret Borsası öncülüğünde başlatılan projede; Başta Nevşehir ve Niğde illeri olmak üzere bölgemize ve ülkemize sertifikalı tohumluk üretmek amacıyla patates ve bitki sağlığı teşhis ve analizi, tohum ıslahı ve AR-GE çalışmalarının yürütüleceği Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı, TÜRKAK tan akredite laboratuvar kurulumu için fizibilite raporu hazırlanması hedeflenmiş olup Hazırlanan Fizibilite Çalışması ,saha çalışmalarını da içermektedir. Proje kapsamında 1 adet çalıştay, 150 adet anket çalışması ve 10 adet derinlemesine mülakat görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucun da Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Çiftçiler, Kaymakamlıklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, firmalar ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) gibi alandaki söz sahibi sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin rapora yansıtılması sağlanmıştır.

“Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı Fizibilitesi” projesi için Ahiler Kakınma Ajansı İzleme ziyareti gerçekleştirdi. ziyarette Nevşehir Ticaret Borsası yetkilileri ile yüklenici firma olan Kapadokya Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi yetkililerinin katılımı ile Fizibilite Raporu incelemesi ve Final Sunumu yapıldı.

Yararlanıcı tarafından sunulan Nihai Rapor Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği tarafından onaylanarak, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Nevşehir Ticaret Borsası web sitesinde yayınlanarak “Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı Fizibilitesi” projesi tamamlanmıştır.

Valimiz İnci Sezer Becel Basın Mensupları İle Bir Araya Geldi Valimiz İnci Sezer Becel Basın Mensupları İle Bir Araya Geldi