IntroductionBir bilgisayar yazılımı geliştiricisinin özgeçmişi, ticari müşteriler için uygun uygulamaları kodlama ve tasarlama konusundaki bilgi ve deneyimlerini vurgulamalıdır.

Bölüm: İlk izlenim son izlenimdir, derler. Bir iş görüşmesisöz konusu olduğunda, ilk izlenim işveren özgeçmişiniziveya özgeçmişinizi aldığında ortaya çıkar. Eğer birmülakat çağrısı almak istiyorsanız, özgeçmişinizinetkileyici ve etkili olduğundan emin olmalısınız.

Bir iş görüşmesi söz konusu olduğunda, ilk izlenim işverenCV'nizi veya özgeçmişinizi aldığında ortaya çıkar. Eğer birmülakat çağrısı almak istiyorsanız, özgeçmişinizin etkileyicive etkili olduğundan emin olmalısınız.

İlk izlenimler önemlidir ve bu özellikle bir iş başvurusu içingeçerlidir. Özgeçmişler genellikle işverenlerin yeni çalışanlarararken gördükleri ilk şeylerdir, bu nedenle özgeçmişinizin enbaşından itibaren iyi görünmesi önemlidir.

Profesyonel bir görünüme sahip olun: Özgeçmişiniz İngilizce(veya şirket tarafından kullanılan başka bir dilde) yazılmalı veprofesyonel bir görünüme sahip olacak şekildebiçimlendirilmelidir. Hata içermemelidir - yazım hataları veyadilbilgisi hataları işverenin sizi işe almadan önce iki kezdüşünmesine neden olabilir! Yaratıcı yazı tipleri veya süslügrafiklerle çok fazla uğraşmayın; sadece Arial yazı tipi boyutu10-11 pt. gibi basit bir şeye bağlı kalın, her yerde 1 inç kenarboşlukları (0 inç olması gereken alt kenar boşluğu hariç), yalnızca başlıklar için kalın metin vb...

Bölüm: Süreç, bir yazılım geliştirici olarak rolünüzünanlaşılmasıyla başlar. Eğitim yeterlilik başarılarınızdan, deneyimlerinizden, teknik becerilerinizden ve öncekirollerde üstlendiğiniz sorumluluklardan açıkçabahsetmelisiniz. Becerilerinizi tanımlamak için belirlianahtar kelimeler ve ifadeler kullanın ve iş tanımındabelirtilen gerekliliklere uygun olduğundan emin olun.

Süreç, bir yazılım geliştirici olarak rolünüzün anlaşılmasıylabaşlar. Önceki pozisyonlardaki eğitim yeterlilik başarılarınızı, deneyiminizi, teknik becerilerinizi ve sorumluluklarınızıaçıkça belirtmelisiniz. Becerilerinizi tanımlamak için belirlianahtar kelimeler ve ifadeler kullanın ve bunların iş tanımındabelirtilen gerekliliklerle eşleştiğinden emin olun.

Bölüm: Cümleleri standart bir formattan kopyalayıpyapıştırmayın. Bunun yerine, işverenlerin aradıklarınagöre bilgi ekleyip çıkararak özgeçmişinizi her işe göreuyarlamalısınız.

Aynı şey CV'nizin içeriği için de geçerlidir: standart birformatta yazılmış her şeyi kopyalayıp yapıştırmayın, her işiçin orijinal bir CV hazırlayın.

Bu şekilde, şunları yapabileceksiniz:

• Her şirketin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebilirsiniz;

• İşverenlerin ne aradığına bağlı olarak bilgi ekleyebilirveya çıkarabilirsiniz;

• Dürüst olun ve becerilerinizi ve başarılarınızı abartmayın.

Bölüm: İşte bir bilgisayar yazılım geliştiricisi özgeçmişininönemli bölümleri hakkında bilgiler:

Bu bölümde becerileriniz ve başarılarınız hakkındakonuşmalısınız. Örneğin, yazılım geliştiricisi olarak birpozisyona başvuruyorsanız ve kod yazma konusunda birazdeneyiminiz varsa, bu bilgileri "Teknik Beceriler" bölümüneekleyin. Yazılım geliştirme konusunda özel sertifikalarınızveya eğitiminiz varsa, bunların da burada listelendiğindenemin olun. İşe alım yöneticisinin ne kadar deneyimkazandığınızı görebilmesi için bu beceriler üzerinde çalışırkentamamlanan ilgili projelerden bahsetmek de önemlidir.

Kendiniz hakkında potansiyel işverenlerle paylaşmakistediğiniz ancak özellikle bilgisayar programlama veyayazılım mühendisliği ile ilgili olmayan daha fazla bilgi varsa(geçmiş yarışmalarda kazanılan ödüller gibi) bir "Diğer İlgiliBölümler" başlığı eklemeyi düşünebilirsiniz.

Bölüm: Özet / Amaç Bölümü

Özgeçmişinizin ikinci paragrafı kariyer hedefleriniziözetlemek için kullanılır. En fazla üç cümle olmalı ve birsayfa uzunluğunu geçmemelidir. Bu bölümde, şirketteçalışmakla neden ilgilendiğinizi ve pozisyonla ilgili hangibeceri ve niteliklere sahip olduğunuzu kısaca belirtebilirsiniz.

Ayrıca bu paragrafı, deneyiminizin hangi yönlerinin sizi sözkonusu iş için uygun kıldığını vurgulamak için de kullanabilirsiniz. Örneğin:

"C++ programlama dilinde 12 yıllık iş tecrübesine sahipdeneyimli bir yazılım geliştiricisiyim."

Bölüm: İletişim Bilgileri

• Adınız

• E-posta Adresiniz

• Telefon Numaranız (eğer eklemek istiyorsanız)

Ayrıca fiziksel adresinizi, sosyal medya hesaplarınızı ve size ulaşmanın diğer yollarını da listeleyebilirsiniz.

Bölüm: Eğitim

Özgeçmişinizi yazarken, üniversitenin adını, kazandığınızdereceleri ve ana dalları, mezuniyet tarihini ve ilgili herhangibir onur veya ödülü eklediğinizden emin olun. Bilgisayaryazılımı geliştirmeyle ilgiliyse, müfredat dışı etkinliklerinizide eklemelisiniz.

Bu bölümde bilgisayar yazılımı geliştirme ile ilgili dersleri de listeleyebilirsiniz.

Bölüm: Deneyim Bölümü

Bir sonraki bölüm Deneyim bölümüdür. Özgeçmişinizin bubölümü şunları içermelidir:

• Çalıştığınız şirketin adı ve çalıştığı tarihler.

• Şu anda üzerinde çalıştığınız projelerin bir listesi ve hangigörevleri tamamladığınız.

• Geçmişte size verilen herhangi bir ödül veya sertifika. Henüz sahip değilseniz, bu bölüm için endişelenmeyin

• İş deneyiminizle ilişkilendirilebilecek herhangi bir yayınveya makale

Bölüm: Teknik Beceriler ve Araçlar Bölümü

Bu bölümde, önceki rollerinizde kullandığınız araçlarılistelemeniz gerekir. Buna şunlar dahildir:

• Kullandığınız yazılım ve işletim sistemleri.

• Uzmanlaştığınız programlama dilleri (C++, Java vb.).

• Düzenli olarak kullandığınız veritabanları.

Bölüm: Diğer İlgili Bölümler - Başarılar, Sertifikalar, Gönüllülük Deneyimi vb.

Amerika I-94 Formu Nedir, Nasıl Doldurulur? Amerika I-94 Formu Nedir, Nasıl Doldurulur?

• * Başarılar listesi: Bu, akademik başarılarınızın, ödüllerinizin ve elde ettiğiniz diğer başarıların listesiolabilir. Söz konusu beceriler, belirli bir şirket veyakuruluşta iş ararken işinize yarayacaktır.

• Sertifika listesi: Çeşitli kolejlerden, enstitülerden veyaüniversitelerden kazandığınız tüm sertifikaları listeleyin. Bunlar, bilgisayar ağı yönetimi vb. gibi belirli kurslarlailgili sertifikaların yanı sıra Microsoft Office Professional Sertifikası vb. gibi bir işvereningereksinimiyle ilgili diğer sertifikaları da içerir, Bu sertifikaların kopyalarını özgeçmişinizle birlikteekleyebilirseniz harika olur!

• Gönüllülük deneyimi: Kâr amacı gütmeyen herhangi birkuruluşta gönüllü olarak çalıştıysanız, bu gerçeği"Gönüllülük Deneyimi" veya benzeri ayrı bir bölümdebelirtin, böylece gündüzleri iş ararken bile, her şeyin para kazanmakla ilgili olmadığını, aynı zamanda gönüllülükçabaları yoluyla topluma geri verdiğini bilsinler, çünkübu, kişinin kendisinden daha az şanslı olanlara yardımetmeye ne kadar adanmış olduğunu gösterir."

Çıkarım: Bir bilgisayar yazılımı geliştiricisinin özgeçmişi, ticari müşteriler için uygun uygulamaları kodlama vetasarlama konusundaki bilgi ve deneyimlerinivurgulamalıdır.

Bir bilgisayar yazılımı geliştiricisinin özgeçmişi, ticarimüşteriler için uygun uygulamaları kodlama ve tasarlamakonusundaki bilgi ve deneyimlerini vurgulamalıdır. Özgeçmişin okunması ve anlaşılması kolay olmalı, adayhakkında ilgili bilgileri içermelidir. Ayrıca iş tanımına uygunanahtar kelimeler içermelidir.

• Spesifik olun

• Aktif fiiller kullanın

• Doğru olun

Conclusion

Bir bilgisayar yazılımı geliştiricisi olarak özgeçmişiniz, ticarimüşteriler için uygun uygulamaları kodlama ve tasarlamakonusundaki bilgi ve deneyiminizi vurgulamalıdır. İşverenlerin şirketleri için doğru adayı kolayca bulabilmeleriiçin özgeçmişinizde becerilerinizi, eğitiminizi, iş geçmişinizive teknik uzmanlığınızı vurgulamanız önemlidir.