Merkez Ve Merkez Atamalı Taşra Teşkilatı 301 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Zabıt Katibi, Mübaşir Ve Diğer Unvanlarda 6.459 Sözleşmeli Personel Alım İlanı 

Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 5.455 Sözleşmeli Personel Alım İlanı 

Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 108 Sözleşmeli Personel Alım İlanı 

İcra Katibi Unvanında 500 Sözleşmeli Personel Alım İlanı 

T.C. ADALET BAKANLIĞI BAKANLIK MERKEZ ve MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan ve mahal için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre yapılacak yerleştirme ile Ek-1 listede belirtilen 301 pozisyona personel alımı yapılacaktır. KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilân edilen pozisyon sayısı kadar alım yapılacaktır.

I) Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

II) Özel Şartlar A- Destek Personeli (Aşçı)
a) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca, aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.)
b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

B- Destek Personeli (Kaloriferci) a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, b) Halk eğitim müdürlüklerinden veya diğer resmî kurum veya kuruluşlardan alınan “doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi” sertifikasına sahip olmak,

C- Destek Personeli (Hizmetli) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

D- Destek Personeli (Şoför) a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

E- Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi) İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

F- Koruma ve Güvenlik Görevlisi a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak, c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunmamak, e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.) f) Güvenlik soruşturması olumlu olmak, g) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak. G- Teknisyen En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (İlgili bölüm mezuniyetini belgelemek gerekmektedir.) H- Tekniker En az meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak, (İlgili bölüm mezuniyetini belgelemek gerekmektedir) I- Mühendis En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, K- Psikolog Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak, L- Sosyal Çalışmacı Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak

DETAYLAR İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ

2023 Şubat Ayı Memur Maaşları Ödendi mi? 2023 Şubat Ayı Memur Maaşları Ödendi mi?

MERKEZ VE MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATI 301 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI ( 1 Mart - 17 Mart)

ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR VE DİĞER UNVANLARDA 6.459 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI ( 1 Mart - 17 Mart)

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5.455 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI ( 1 Mart - 17 Mart)

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 108 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI ( 1 Mart - 17 Mart)

İCRA KATİBİ UNVANINDA 500 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI ( 1 Mart - 17 Mart)