Uşak Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Ekrem Savaş Projelerini Anlattı

Uşak Üniversitesi’nde 20 Nisan’da Yapılacak Olan Rektörlük Seçimlerine Aday Olan Uşaklı Prof. Dr. Ekrem Savaş, Projelerini Paylaştı.

Uşak Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Ekrem Savaş Projelerini Anlattı
banner230
Uşak Üniversitesi’nde 20 Nisan’da yapılacak olan Rektörlük seçimlerine aday olan Uşaklı Prof. Dr. Ekrem Savaş, projelerini paylaştı.
Prof. Dr. Ekrem Savaş; “Üniversitelerin en önemli işlevlerinden birisi bilim üretmektir. Bilim ise bilimsel çalışmanın önemini kavrayan, bilimsel çalışmanın gücüne inanan, teşvik ve iltifat edilen, bilim insanları tarafından üretilir. Bu bağlamda “Marifetler İltifata Tabidir” anlayışı içinde hareket ederek hep beraber bilim üretmek, bilim dünyasına katkı sağlamak ve üniversitemizin tanınırlığını arttırmak için aranızdayım. Bu bağlamda, hedeflediğim üniversite özellikleri, Bilim ve Bilim İnsanı Odaklı. Akademik ortamın şahsiyetine ve haysiyetine önem veren. Dinamik, değişim ve yenilikçi, rekabetçi, yeni değerler oluşturan örgüt kültürüne sahip. Çalışanlarına, düşünce ve fikirlerini özgürce açıklama imkanı sunan, barış ve huzurun hâkim olduğu demokratik bir ortam. Bilimsel kimliği ve akademik kültürü ile örnek bir kurum imajına sahip. Tüm çalışanları ve birimleri ile etkili, koordineli ve verimli çalışmayı sağlayan. Bilimsel çalışmaları ve eğitim-öğretimi yüksek kalitede gerçekleştirmeyi ilke edinen, Demokratik, katılımcı, liyakate önem veren, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışına sahip. Kurumsal verimsizliğe veya durgunluğa sebep teşkil eden her türlü (yetki ve sorumlulukların bir elde toplanılması gibi) uygulamalardan şiddetle kaçınılan; üniversitemizi daha etkili kılmak için yetki, görev ve sorumluluklarının liyakat ve objektif bir biçimde dağıtan. Geniş tabanlı yönetim anlayışı, barış ve huzurun hâkim olduğu, hiç kimsenin özlük haklarıyla oynanılmayan (örneğin nesnel ölçütleri sağlayanların kadrolarının ivedilikle verilmesi gibi), araştırma ve eğitim kalitesini yükseltmek için alt yapı çalışmalarını tamamlamış, sadakatten ziyade liyakatin önem kazandığı bir üniversite” sözlerine yer verdi.
"2015-2019 YILLARI İÇİN AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ"
Prof. Dr. Ekrem Savaş Rektörlük görevinin kendisine verilmesi takdirde 2015 ve 2019 yılları arasındaki hedeflerini de şu şekilde belirledi; “Ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın sayısını artırmak ve bu konuda öğretim elemanlarını ödüllendirerek teşvik etmek.
Öğretim elemanlarını ulusal ve uluslar arası sempozyum ve bilimsel toplantılara katılması konusunda teşvik etmek ve her öğretim elemanını eşit şekilde destek vermek.
YÖK, TUBİTAK gibi kurumlar ile işbirliği yaparak her öğretim elemanını kısa süreli de olsa yurt dışına göndererek mesleki tecrübelerine katkı sağlamak, ERASMUS’u daha aktif kılarak öğrenci ve akademisyen hareketliliğini arttırmak.
Araştırma ve eğitim kalitesini yükseltmek için alt yapı çalışmalarını tamamlamak.
Üniversite paydaşlarının her türlü istek ve önerilerine karşı duyarlı olmak.
Üniversitemiz çalışanların çocuklarının nitelikli eğitim alabilmeleri için eğitim fakültesi öncülüğünde anaokulu açmak.
TOKİ ile işbirliği yaparak öğretim elemanlarının ve idari personelin ev ihtiyacının karşılanmasını sağlamak.
Üniversitemiz öğrencilerinin beslenme, barınma ve sosyal sorunların giderilmesi konusunda duyarlı olmak.
Araştırma merkezlerini daha etkili kılarak Uşak yöresine katkıda bulunmak.
Diş hekimliği en kısa sürede faal duruma geçmesini sağlamak.
Tıp ve hukuk fakülteleri için gerekli alt yapının en kısa sürede hazırlanması için gerekli çalışmaları yapmak ve araştırma hastanesini faaliyete geçirmek.
Üniversiteyi halkın problemlerini üniversite platformuna taşıyarak bilimsel araştırmalarla araştırıp çözüm arayışında olacağım.
Türkiye’nin ilk yerel kalkınma enstitüsünü kuracağım. Böylece ilin tüm ilçe ve köylerini de dikkate alan kalkınma yol haritalarını belirleyeceğim.
Her mezun olan öğrencilerimin 5 yıl süreyle takip edip, hem mezun oldukları bölümlerin piyasa şartlarına göre müfredatı yenileyip geliştireceğim. Hem de öğrencilerin iş bulmasında daha aktif rol alacağız.
Uşak’ın sanayisinin işgücü talep analizini yapıp, sanayicinin talep ettiği nitelikli işgücünü saptayıp, İşgücü arzını etüt edeceğim.
Dünyanın ileri gelen üniversiteleriyle işbirliğine gidip, üniversitenin akademisyenlerince belirlenecek üniversitenin Rekabetçi avantajlarına göre üniversiteyi bilimsel araştırmalarca bilinen, ilin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını geliştirecek ölçekte oluşturacağım.
Üniversite öğrencilerinin de yönetime katılımını sağlamak.
Akademisyenleri, öğrencileri ve halkı da yani PAYDAŞ olan herkesi de dahil ederek, üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek geliştirme stratejimi buna göre belirleyeceğim.”
YORUM EKLE