Eskişehir’in "Sözlü Kültürü" Kayda Alındı

Eskişehir’in Somut Olmayan ’Kültürel Mirası’, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Adem Koç koordinatörlüğünde yürütülen ve proje kapsamında...

Eskişehir’in "Sözlü Kültürü" Kayda Alındı
banner230
Eskişehir’in Somut Olmayan ’Kültürel Mirası’, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Adem Koç koordinatörlüğünde yürütülen ve proje kapsamında yapılan alan çalışmaları kitap halinde Eskişehir’de yayımlandı.
Eskişehir il merkezi, ilçeler ve köylerde kaynak kişilerle yapılan görüşmeler sonucu çekilen fotoğraflar ve derlenen bilgiler ışığında oluşturulan çalışma, ‘’ Eskişehir’in Somut Olmayan Kültürel Mirası ‘’ adı altında kitaplaştırıldı. Kalkınma Bakanlığı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve ESOGÜ destek verdiği kitap sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar ve el sanatları olmak üzere beş ana başlık altında toplandı. Eskişehir’in kültürel mirasının kaybolmaması ve korunması amacıyla yapılan bu çalışmayla, kültür değerleri turizme kazandırılırken aynı zamanda gelecek kuşaklara aktarılıyor. 250 büyük boy sayfadan ibaret olan “ Eskişehir’in Somut Olmayan Kültürel Mirası” adlı kitap, görsel objelerle de zenginleştirilerek okuyucuların beğenisine sunulurken Eskişehir de kültür ve edebiyat çevresinde beğeniyle karşılandı.
YORUM EKLE