‘Ata Soyer Barış Ve Sağlık Hakkı Buluşması’na Katılım Çağrısı

Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz

‘Ata Soyer Barış Ve Sağlık Hakkı Buluşması’na Katılım Çağrısı
banner230
Eskişehir Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenecek ‘Ata Soyer Barış ve Sağlık Hakkı Buluşması’na katılım çağrısı yapıldı.
Yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz, yıllardır toplumun sağlık hakkının mücadelesini verdiklerini, aynı zamanda sağlığın tüm yurttaşlara eşit, ücretsiz ve nitelikli verilmesinin bir zorunluluk olduğunu savunduklarını söyledi. Barışın olmadığı, savaş halinin olduğu bir coğrafyada sağlıklı bir toplumdan söz etmenin olası olmadığını vurgulayan Dr. Bülent Nazım Yılmaz, “Barışın, halkların kardeşliğinin ve toplumun sağlık hakkı mücadelesin önderlerinden Dr. Ata Soyer’i anacağız. Aynı zamanda hekimler, sağlıkçılar olarak halkımızla barışı ve sağlık hakkını tartışacağız” dedi.
Hekimler ve sağlık çalışanları olarak her zamankinden daha fazla barışta ısrarcı olduklarını belirten Dr. Yılmaz şunları söyledi:
“Barışın temelinin demokratikleşmeden, özgürlükten ve eşitlikten geçtiğini çok iyi biliyoruz. Bunların sadece barışın değil, sağlıklı bir toplumunun da olmazsa olmazları olduğunu ısrarla ifade ediyoruz. Eskişehir Tabip Odası, SES Eskişehir Şubesi olarak gerçekleştireceğimiz ‘Ata Soyer Barış ve Sağlık Hakkı Buluşması’na halkımızı davet ediyoruz.“
18 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 14.00’de Eskişehir Tabip Odası Dr. Ata Soyer Salonu’nun açılışı yapılacak. Daha sonra Dr. Zeki Gül, Dr. Ali Çerkezoğlu ve Dr. Güray Kılıç konuşmacı olarak katılacak. Etkinliğe TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp da katılacak.
YORUM EKLE