GEKA, Bilgilendirme Toplantıları Ve Proje Yazma Eğitimlerini Tamamladı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 2015 yılı Mali Destek Programları kapsamında düzenlediği bilgilendirme toplantıları, kurum ziyaretleri ve proje yazma eğitimlerini tamamladı.Güney Ege Kalkınma Ajansı, 9 Şubat 2015 tarihinde ilan ettiği...

GEKA, Bilgilendirme Toplantıları Ve Proje Yazma Eğitimlerini Tamamladı
banner230
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 2015 yılı Mali Destek Programları kapsamında düzenlediği bilgilendirme toplantıları, kurum ziyaretleri ve proje yazma eğitimlerini tamamladı.
Güney Ege Kalkınma Ajansı, 9 Şubat 2015 tarihinde ilan ettiği Alternatif Turizm, Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi ile Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programları’na yönelik potansiyel proje yararlanıcıları için düzenlediği bilgilendirme toplantıları, proje yazma eğitimleri ve birebir kurum ziyaretlerini tamamladı. Programlar hakkında bölgede bilgilendirmeleri daha etkin bir şekilde yapabilmek amacıyla, her ilde üçer kişiden oluşan üç ayrı ekip olmak üzere Ajans uzmanlarından oluşan 9 ekip oluşturularak bilgilendirme toplantıları ve birebir kurum ziyaretleri gerçekleştirildi. Aydın, Denizli ve Muğla il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen 51 adet bilgilendirme toplantısında 2 bin 60 kişiye ulaşılırken, şimdiye kadar 200’ü aşkın sayıda kuruma yapılan ziyaretlerde ise uygun hedef kitlelere programlar hakkında detaylı bilgi verildi.
Alternatif Turizm, Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi ile Yenilenebilir Enerji konularına yönelik örnek proje konuları çerçevesinde düzenlenen GEKA’nın proje yazma eğitimlerinden ise, bölgede 460 kişi yararlandı. Güney Ege bölgesinde proje kültürünün geliştirilmesi ve daha nitelikli projeler üretilmesi amacıyla gerçekleştirilen ikişer günlük eğitimlerde potansiyel başvuru sahiplerine öncelikle, proje kavramı, proje fikirlerinin üretilmesi, bu fikirler üzerine proje hazırlanması, planlanması ve proje hazırlama pratiklerinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma uygulandı.
Güney Ege bölgesinde alternatif turizmin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacını taşıyan Alternatif Turizm Mali Destek Programı’nın, kar amacı güden işletmelere yönelik alternatif turizm ile kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik alternatif turizm altyapısı mali destek programı olmak üzere iki farklı bileşenden oluştuğu belirtilirken, bu program kapsamında toplam 14 milyon 500 bin TL’lik kaynağın bölgede projesi başarılı bulunan işletme ve kurumlara aktarılmasının planlandığı bildirildi. Toplam 8 milyon TL kaynak ayrılan kar amacı güden işletmelere yönelik alternatif turizm mali destek programında, termal ve sağlık turizmi ile spor, macera ve doğa turizminin geliştirilmesinin yanı sıra yöresel ürünlerin, tarihi ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.
Azami proje süresinin 12 ay olduğu programa kar amacı güden işletmeler, sermayesinin tamamı ya da yüzde 75’inden fazlası özel sermayeye ait olan işletmelerin başvuru yapabilecekleri. program kapsamında, doğal yaşam, termal turizm ve agro-turizm konseptine uygun konaklama tesisleri, sualtı dalış, sörf, kitesörf, yamaç paraşütü,yelkencilik gibi eğitim merkezleri, alternatif turizmde butik otelciliğe yönelik konaklama tesisleri, yöresel ürünleri ve yerel kültürü içeren özel müzecilik, bölgenin turistik değerlerine özgü hediyelik eşya üretimi, termal konaklama tesislerinde hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, tedavi odaklı faaliyetlerin geliştirilmesi gibi projelere asgari 50 bin TL, azami ise 500 bin TL destek sağlanacağı açıklandı.
Kar amacı gütmeyen kuruluşların başvuru sahibi olduğu alternatif turizm altyapısı mali destek programında ise toplam 6 milyon 500 bin TL’lik bir bütçe belirlendiği, özellikle kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite rektörlükleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, STK’lar ve turizm altyapı birliklerinin başvuru yapabilecekleri belirtildi. Alternatif turizm öğelerinin yenilikçi yöntemlerle tanıtılması, termal ve sağlık turizmi, yayla ve kış turizmi, agro turizm, trekking, bisiklet, rafting, dağcılık alternatif sporlara yönelik turizm, müzecilik, tarihi yapıların restorasyonu ve alternatif turizmde akıllı telefon uygulamaları projelere asgari 100 bin TL, azami 600 bin TL kaynak tahsis edileceği kaydedildi.
Ajansın toplam 6 milyon 500 bin bütçeyle ilan ettiği bir diğer program olan üretim ve ticaret altyapısının geliştirilmesi mali destek programında, kar amacı gütmeyen kuruluşların projelerine asgari 100 bin TL, azami ise 600 bin TL destek sağlanacağı ifade edilirken, bölgede üretim ve ticaret alanlarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması, verimliliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile pazarlama imkanlarının ve pazar ağlarının güçlendirilerek tanıtılması amacıyla tasarlanan programda uygulamaya geçecek projelerin süresinin 24 ay olacağı açıklandı.
Bölgede yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik tasarlanan yenilenebilir enerji mali destek programı için 4 milyon TL’lik bir bütçe belirlendiği de ifade edilirken, bu kapsamda, üniversite rektörlükleri, kamu, yerel yönetimler, teknoloji geliştirme bölgeleri, STK’lar, KSS ve OSB’ler ile birliklerin projelerinin kabul edileceği belirtildi. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisine yönelik projelerin destekleneceği program kapsamında bölgede üretim süreçlerinde, atık yönetiminde, kamusal alanlarda yenilenebilir enerjinin ve bu kapsamda yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtilirken, proje süresinin 12 ay olduğu, programda uygun projelere asgari 100 bin TL azami 600 bin TL hibe desteği sağlanacağı bildirildi.
Proje tekliflerinin son başvuru tarihinin ise 8 Mayıs 2015 saat 18:00 olarak belirlendiği, başvuru sahiplerinin öncelikle 8 Mayıs 2015 saat 18:00’e kadar ajansın internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi-Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFDY; http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/) üzerinden başvurularını yapmaları ve sonra sistemden çıktı alınarak 15 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18:00’den önce matbu olarak ajansa ulaştırılmaları gerektiği açıklandı.
YORUM EKLE